27.09.2016   imieniny: Kosma, Przedbor
Start
Grupa Centrum

 

 

Grupa Centrum Sp. z o.o. została założona w sierpniu 1999 roku przez 9 polskich firm. Początkowo grupa działała pod nazwą CENTRUM. W chwili obecnej Grupa Centrum Sp. z o.o. łączy interesy 24 dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw z branży instalacyjnej, sanitarnej i grzewczej. Swoim zasięgiem Grupa Centrum Sp. z o.o. obejmuje terytorium całej Polski, a naszymi Udziałowcami są wyłącznie firmy polskie o ugruntowanych pozycjach rynkowych. Do podstawowych zadań Grupy Centrum Sp. z o.o. należą m.in.: konsolidacja zakupów i reprezentowanie Udziałowców wobec dostawców, negocjacje i zawieranie umów handlowych na najlepszych warunkach, organizowanie i przeprowadzanie wspólnych akcji promocyjno-reklamowych mających na celu wsparcie sprzedaży oraz prowadzenie jednolitej polityki handlowej. Istotnym elementem współdziałania są również odbywające się cykliczne spotkania handlowe, na których podejmowane są decyzje dotyczące krótko i długo falowej strategii handlowej GC. Jest to również forum wymiany informacji i doświadczeń związanych z aktualną sytuacją rynkową w kraju. Koordynowane z centrali działania marketingowe wszystkich udziałowców skupionych w GC przyczyniają się do umacniania wspólnego wizerunku a także przynoszą wymierne korzyści dla ich uczestników.

Zapraszamy do współpracy z GC Siecią Polskich Hurtowni Instalacyjnych.